تنها راه ارتباطی «موسیقی ما» از طریق خود سایت است

یک توضیح ضروری

تنها راه ارتباطی «موسیقی ما» از طریق خود سایت است

 موسیقی ما – به اطلاع هنرمندان و مخاطبان عزیز می‌رساند که به تازگی ایمیل‌هایی با نام «موسیقی ما» و تعدادی از اعضای تحریریه‌ی این سایت به افراد و نهادهایی داده می‌شود که «موسیقی ما» بدین وسیله اعلام می‌دارد که این ایمیل‌ها ساختگی بوده و تنها راه ارتباطی ما از طریق خود سایت و شماره‌های ۲۲۰۰۲۸۳۲ و ۲۴۷۹۲۳۸۷ است.