عکس استوری شب قدر | عکس های با اندازه مناسب برای شب قدر

عکس مخصوص استوری شب قدر را در این بخش مجله روزانه آماده کرده ایم. شب قدر شبی پرفضیلت است و حال و هوای خاصی دارد. می توانید در این شب عکس استوری خاص را روی اینستاگرام و یا در وضعیت واتساپ قرار دهید.

عکس نوشته شب قدر ویژه استوری

این عکس های استوری در سایز و اندازه مناسب هستند و با موضوعات مذهبی ویژه شب قدر هستند.

عکس استوری شب قدر

عکس های استوری شب قدر

شب قدر 🌃
ز مظلوم جهان یادی کن🌸
اولین حاجت خود را🙏🏻
فرج مهدی کن

عکس استوری شب قدر

جمله عکس های ویژه شب قدر

شب قدر،

وقت شناخت قدر خویش است.

عکس استوری شب قدر

مطالب مرتبط

عکس با موضوع مذهبی برای اینستاگرام 

شب قدر،

بهترین منزلگاه نیایش‌گران سرسپرده به مهر حق است.

عکس استوری شب قدر

تصاویر نوشته دار با سایز مناسب برای استوری اینستاگرام و وضعیت واتساپ

شب قدر،

گاه رویش جوانه‌های الغوث الغوث بر عرصه لب‌های تائب است.

عکس استوری شب قدر

عکس نوشته شب قدر

شبی است که «لیله البراتش» خوانند:
دوش وقت سحر از غصه نجاتم دادند
و اندر آن ظلمت شب آب حیاتم دادند
چه مبارک سحری بود و چه فرخنده شبی
آن شب قدر که این تازه براتم دادند

عکس استوری شب قدر

عکس پروفایل مذهبی

خدایا در این شبهای قدر قدم هایی را که برایم بر می‌داری بر من آشکار کن،

تا درهایی را که به سویم می‌گشایی ندانسته نبندم

و درهایی را که به رویم می‌بندی به اصرار نگشایم …

عکس استوری شب قدر

لیله القدر

گفتم: دعا چیست؟
گفتند: طلب نیاز از بی نیاز
گفتم: التماس دعا چیست؟
گفتند: خوبان را در درگاه خدا واسطه قرار دادن
پس با افتخار می‌گویم:
ای خوبان خدا التماس دعا

عکس استوری شب قدر

عکس نوشته استوری شب قدر

خیبر چو به دستان علی کنده شد از جا
دیوار به در گفت: علیاً ولی الله

شمشیر دو دم چون به مصاف سپر آمد
در گوش سپر گفت: علیاً ولی الله

اندر شب معراج، علی، مرد شجاعت
در اوج خطر گفت: علیاً ولی الله

یک چشم، گنهکار شد و غیر علی دید
آن چشم دگر گفت: علیاً ولی الله…

۷۸۶