قسمت دوم «گوش پاک کن» منتشر شد

امیر بکان

[ امیر بکان – آهنگساز ]

اخیراً در تحقیقی متوجه شدم که تعداد زیادی از آثار نوشته شده توسط آهنگسازان بنام موسیقی که به حق همگی را می‌توان استاد نامید، هیچ‌وقت اجرا نشده است! آثاری از پروفسور هرمز فرهت، استاد هوشنگ استوار، استاد حسین ناصحی، استاد ثمین باغچه بان، استاد پرویز محمود، استاد پروفسور تقی مسعودیه، استاد مرتضی حنانه و استاد فوزیه مجد و مرحوم استاد حسین دهلوی که در حسرت اجرای کامل اپرای «مانی و مانا» ماند و این اثر هیچ‌گاه به انجام نرسید…