گوشه نگار – دستگاه ماهور

همان‌طور که پیش از این گفتیم؛ «موسیقی ما» در ‌پروژه‌ی «گوشه‌نگار» ‌تلاش کرده است تا با مساعدت هنرمندانِ این عرصه، نگاهی جامع و در عین حال ساده به هفت دستگاه و پنج آواز در موسیقی اصیل ایرانی بیاندازد تا مخاطبانِ کم‌تر حرفه‌ای نیز بتوانند ضمنِ آشنایی با اینان، اشتیاق به فراگیری بیشتر موسیقی اصیل ایرانی پیدا کنند؛ حال در اولین قسمت از این پروژه، میلاد محمدی -آهنگ‌ساز و نوازنده‌ی تار- توضیحاتی جامع اما با زبانی ساده درباره‌ی «ماهور» داده است و نمونه‌هایی شاخصی در  این دستگاه را معرفی کرده است.