​سامانه فروش بلیت جشنواره موسیقی فجر انتخاب می‌شود

از بین سامانه‌های فعال بلیت‌فروشی موسیقی

​سامانه فروش بلیت جشنواره موسیقی فجر انتخاب می‌شود

موسیقی ما- سامانه بلیت‌فروشی سی و پنجمین جشنواره بین‌المللی موسیقی فجر از بین سامانه‌های فعال بلیت فروشی موسیقی انتخاب می‌شود.

مؤسسات و سامانه‌های فروش بلیت موسیقی طرح‌ها و شرایط خود را برای فروش بلیت سی و پنجمین جشنواره بین‌المللی موسیقی فجر ارائه کردند و ستاد جشنواره، سامانه فروش بلیت برنامه‌ها و اجراهای جشنواره را از بین آن‌ها انتخاب می‌کند.
 
ستاد سی و پنجمین جشنواره بین‌المللی موسیقی فجر چندی پیش در نامه‌ای به شرکت‌های فعال بلیت‌فروشی اجرای صحنه‌ای موسیقی از آن‌ها خواست تا طرح‌ها و نحوه ارائه خدمات برای فروش بلیت سی و پنجمین جشنواره موسیقی فجر را ارائه کنند تا با توجه به خدمات و شرایط مؤسسات، سامانه فروش بلیت اجراها و برنامه‌های جشنواره انتخاب شود.
 
سی و پنجمین جشنواره بین‌المللی موسیقی فجر ۲۴ تا ۳۰ بهمن امسال برگزار می‌شود.